Søk på utlysningen for 2024!

Kunst-, kultur- og nabolagsaktiviteter på Tøyen

Oslo kommune har besluttet å videreføre midlertidig drift av Gamle Munch, for å sikre at bygget fortsatt fylles med aktivitet til glede for både nærmiljøet og byens befolkning for øvrig. Det blir derfor utlyst ledige lokaler for nabolagsaktiviteter, kunst- og kulturaktiviteter og kontorplasser.

Gamle Munch skal i 2024 driftes i et samarbeid mellom Kulturetaten og Oslobygg, med finansiering fra områdeløft Grønland Tøyen.

Utlysning av lokaler for kunstprosjekter, kulturaktiviteter, nabolagsaktiviteter og kontorplasser

I 2024 lyser Kulturetaten ut lokaler i Gamle Munch til gjennomføring av kunstprosjekter, kulturaktiviteter og nabolagsdrevne aktiviteter. Man kan også søke om kontorplasser.

Hvilke tilbud og aktiviteter vil prioriteres

  • Kunst- og kulturaktiviteter
  • Aktivitet med tilknytning til lokalmiljøet
  • Tilbud som er gratis eller har lav pris for deltakelse
  • Aktiviteter som er åpne og inkluderende
  • Tilbud for og/eller med barn og unge

Hvilke søkere prioriteres

  • Aktører som arbeider med kunst og kultur  
  • Frivillige og ideelle aktører
  • Aktører innen kulturell og kreativ næring
  • Lokale aktører eller aktører som rekrutterer og involverer innbyggere fra bydel Gamle Oslo og nærmiljøet for øvrig
  • Søkere som har hovedaktivitet og fast tilholdssted i Oslo

Hvordan søker du

Lokalene er delt inn i egne kategorier for at du lettere skal finne riktig lokaler til det du skal bruke de til, og hvilke regler du må følge.  

Gamle Munch Kunsthall

Gamle Munch Scene

Gamle Munch Nabolab

Gamle Munch Kontorfellesskap

Mer informasjon om de ulike lokalene, hva de kan brukes til, og hvordan du søker finner du ved å klikke deg inn på de ulike kategoriene.  

Kulturetaten har ansvar for utlysningsprosessen og leder tildelingsutvalget.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om lokalene på Gamle Munch kan du kontakte:

Linn Meyer Kongshavn på epost gamlemunch@kul.oslo.kommune.no

For spørsmål om utlysningen, søknad og tildeling kan du kontakte:

Nina Akubue Bakke på epost nina.bakke@kul.oslo.kommune.no