Arrangement
14.2.24
14.2.24

Kjærlighet på tvers av tro og livssyn (Livssynsåpent hus)

Livssynsåpent hus i Oslo inviterer til åpendag for ungdommer og voksne - en samling om kjærlighet på tvers av tro oglivssyn, på Gamle Munch på Tøyen! Prosjeket leter nå etter lokaler for en3-årig pilot, men er allerede i gang med konkrete aktiviteter på etomreisende Livssynsåpent hus.

I løpet av samlingen skjerbl.a. dette:

  • Servering av god mat og drikke
  • Speed-bli-kjent-med-et-annet-livssyn
  • Menneskelig bibliotek

Dette vil være en finmulighet til å bli kjent med andres tro og livssyn, på selveste Valentines day!

Påmelding på pådrivs nettside, gå dit ved å trykke på den sorte knappen under

Hvor
Foredragssalen
Passer for
ungdommer og voksne
Arrangør
Pådriv
Åpningstider
18 - 20:30
Besøk nettside