Sal A

Sal B hører hjemme under Gamle Munch Kunsthall og er en del av utlysningen av lokaler i 2024.
Rommet egner seg for utstillinger og er forbeholdt unge og uetablerte kunstnere.

Les mer om utlysningen og søk her.

Åpningstider
Passer for
Utstilling
Kapasitet
Størrelse
484 m2
Utstyr
Pris